Ladění klavírů, klavíry, pianina - Pianoservis Fiedor - Ostrava 
Ladění
 Ladění:
Provádíme odborné ladění všech druhů klavírů na požadovanou úroveň (dle stavu a stáří nástroje)
  • koncertní ladění
  • komorní ladění
  • ladění pro koncertní virtuozy
  • honky tonky ladění- napodobuje staré, barové klavíry
 Intonování klavírů i pianin:
Úpravy tónu dle požadavku a potřeby klienta. To je vyrovnání a vyvážení jednotlivých tónů, úprava barvy tónu, zesílení, nebo zeslabení zvuku celého nastroje. Pro provedení intonování je nutno, aby nástroj byl v perfektním stavu. Hlavně stav kladívek.