Ladění klavírů, klavíry, pianina - Pianoservis Fiedor - Ostrava 

O Firmě Michal Fiedor - Ladění klavírů - Pianoservis

Firma Michal Fiedor - Pianoservis - Ladění klavírů byla založena v Červnu roku 1989, kdy jsem odešel z provozovny Služeb Města Ostravy - tehdejší opravny klavírů, SMO na Revoluční, dnes Českobratrské ulici v centru Ostravy. V té době byl obrovský rozmach a zájem o hru na klavír. Děti i rodiče měli zájem se kulturně vzdělávat a naučit se hrát po vzoru Jiřího Maláska a jeho úžasných melodií, snadno hratelných na piáno.


Pracoval jsem v opravně, jako ladič, intonér i klavírní mechanik 22 let a moje působnost byla opravdu široká. Prováděl jsem ladění klavírů a opravoval klavíry na prakticky všech hudebních školách od Ostravy, Opavy, Havířova a další. Neznám sál kulturních domů, kde bych nepřipravoval nástroje i pro ty nejnáročnější umělce a k tomu všemu soukromý sektor. Bylo toho mnoho. Pracoval jsem o sobotách, nedělích, od rána mnohdy do noci, aby se to dalo stihnout a to vše, za plat 1 700 korun měsíčně. Bez auta, s 12 kg kufrem v MHD, vlakem, autobusem, nebo také pěšky. Ať byl mráz 25 po nulou, nebo 50 na slunci, vždy jsem k zákazníkovi musel dorazit.

V 89. roce začala pro mne být zajímavá možnost soukromě podnikat. Po dlouhých úvahách a obavách, jak se uživím a také svou rodinu, bylo mi umožněno ze Služeb odejít. Nebylo jednoduché získat živnostenský list. Mnoho papírování, formulářů a dalších formalit. Po měsíčním vyřizování vznikla malá firmička, která čítala jeden kufr s nářadím, nějakými náhradními díly, účtovacím blokem a několika formuláři faktur, avšak s obrovským nadšení a chuti do práce.

Letos už sloužím svým zákazníkům 20. rok pod obchodním názvem Pianoservis Fiedor. Za tu dobu prodělala firma nemalých změn. Získal jsem nebytové prostory jak pro servis, tak i pro prodejnu i malou kancelář, zakoupil veškeré strojní a materiálové vybavení. V současnosti už pracuje u firmy i můj syn Lukáš který má odborné vzdělání, jako stavitel klavírů a klavírní mechanik. Dokažme spolu i nemožné a tak snad bude pokračovat v tom, co jsem v Ostravě budoval 33 let - dobré jméno a pořádnou, poctivou, řemeslnickou práci.


Michal Fiedor
Pianoservis Fiedor

Poskytujeme náhradní plnění školám a školským zařízením
Firma splňuje podmínky zákona č. 435/2004 a vyhlášky 518/2004 Sb.